WikiDebitera vatten, el och värme i samfälligheter och BRF

Debitera vatten, el och värme i samfälligheter och BRF

Ambiductor kan erbjuda IMD (Individuell Mätning och Debitering). Detta görs tillsammans med en lokal installatör eller via föreningen själv.

Det man behöver göra är:

Välj rätt mätare

Mätare finns beskrivna nedan. För vattenmätare gäller det att specificera om det ska vara:

  1. Kall- eller varmvatten

  2. Rördimension och bygglängd

För vattenmätning i lägenhet gäller normalt DN15 110mm och för villa DN20 190mm

Välj infrastruktur

Om det finns publikt nät kan hittas hos Netmore, Stadshubbsalliansen eller på kommunens hemsida.

I annat fall behöver man bygga publikt eller privat nät. Se nedan för mer information.

Välj installatör

Valfri installatör kan väljas. Se nedan för mer information.

 Mätare

Mätare behövs för att göra något mätbart till en siffra. Mätare kan även ligga till annan nyttig information såsom larm och övervakning.

Vattenmätning

För vattenmätning rekommenderar vi normalt Qalcosonic W1 som är en certifierad ultraljudsvattenmätare för varmt eller kallt vatten. Batteriet räcker 13-20 år beroende på förutsättningar och utrustning.

Vattenmätare Qalcosonic W1

Elmätning

För elmätning rekommenderar vi de som finns listade på vår hemsida för en eller tre faser.

Elmätare SDM630MCT-Lora

Värmemätning

För värme- eller kylamätning rekommenderar vi Qalcosonic E4 som är en certifierad ultraljudsenergimätare godkänd för undermätning.

Värmemätare Qalcosonic E4

Mätning via pulsutgång, M-bus eller Modbus

Befintliga mätare med annan kommunikationstyp kan antingen anslutas via ett annat system, eller konverteras till LoRa via omvandlare. Kontakta Ambiductor för mer information.

Infrastruktur

Den bästa tekniken att samla in mätvärden är idag LoRaWAN. Då får man extremt lång räckvidd till en rimlig kostnad och hög tillförlitlighet.

Privat nät

Om man vill sätta upp sitt egen nät tillkommer kostnad för att köpa en gateway men det innebär att man inte behöver betala någon trafikavgift för datan som skickas. Det blir endast ni själva som äger och nyttjar nätet. En gateway klarar normalt 200+ mätare/sensorer.

Publikt nät

Om man utnyttjar ett publikt nät, oftast tillhandahållet av kommunen, krävs ingen investering och inget underhåll. Istället får man betala trafikavgift precis som man gör med sitt mobilabonnemang på telefonen. Någon begränsning i trafiken finns inte. Se hur er täckning ser ut hos Netmore.

Klicka på sök-ikonen

Skriv adressen och se hur publik täckning är hos er

 

Mjukvara

Vi erbjuder AmbiSolution som är en komplett SaaS-tjänst (moln-lösning) för både små och stora projekt. Där samlas datan in, avkodas, valideras, sorteras och presenteras i ett webgränssnitt. Man kan även få ut rapporter för månadsförbrukning m.m.

AmbiSolution kostar mindre per sensor, ju fler sensorer man har. Att dubbla antalet mätare innebär bara en marginell ökning av totalkostnaden.

Hur komma igång?

För offert - maila info@ambiductor.se

För svar på frågor - maila support@ambiductor.se

FAQ

Vem kan installera detta? Gör Ambiductor det?

Vi installerar inget på plats. Vi driftsätter allt på distans. Installation kan göras av valfri entreprenör inom rör respektive el. Dessa installatörer får instruktion av oss och allt kommer förberett.

Är systemet öppet eller stängs vi in i ett låst system?

Alla delar ovan går att byta ut och senare konkurrensutsätta eller bygga eget. Vi rekommenderar att utnyttja våra tjänster initialt för att göra projektet lite lättare att genomföra.

Kan vi ansluta andra sensorer såsom fuktlarm och fläktövervakning

Det finns mängder av sensorer som använder LoRa och många av dem har redan stöd i AmbiSolution. Kontakta oss för mer specifik information.

Måste vattenmätare och värmemätare installeras i konsol?

Konsol är att föredra och gör mätarinstallation enklare men är inget krav. Däremot skall man montera ventil innan och efter mätare för att förenkla framtida byten eller service.

Kan mätaren monteras i plåtskåp?

Plåt hindrar alla radiosignaler kraftigt. Vi har lyckats med detta tidigare men vi avråder från montage i plåtskåp eller bakom kylskåp.

Ska utrustningen spänningsmatas 230V?

Gateway och elmätare behöver matningsspänning. Övrig utrustning är normalt batterimatad. Värme/kylamätare går att få spänningsmatade om så önskas.

Har Ambiductor och AmbiSolution stöd för annan infrastruktur?

Vi har idag stöd för LoRaWAN, NB-IoT, wireless M-bus och M-bus. Se www.ambiductor.se för mer information.

Vad är LoRa och LoRaWAN?

Läs mer på vår hemsida https://www.ambiductor.se/internet-of-things/